VÄLKOMMEN TILL REMARKABLE


Vi kunde tidigare konstatera att all makt över konsumtionen fanns hos leverantörer och varumärken, senare kom retailkedjor och återförsäljare att få allt större inflytande över konsumenters beteende.
Idag vet vi alla att det är konsumenten som regerar.

Detta kallar vi Retail 3.0. Remarkable har utvecklat ett antal tjänster som hjälper återförsäljare och leverantörer att hantera dagens utmaningar. Våra tjänster är till stor del operativa och det personliga mötet ser vi som en avgörande framgångsfaktor.
Kontakta oss gärna så att vi kan berätta mer.